Πρόγραμμα Πιστοποίησης στο Floortime
Μέθοδος Greenspan Floortime Approach®
Πρόγραμμα πιστοποίησης


Περιγραφή
Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης στην Μέθοδο Greenspan Floortime Approach® δίνει στον εκπαιδευόμενο πιστοποίηση που του επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες Greenspan Floortime®. Επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τη μέθοδο The Greenspan Floortime Approach® για υπηρεσίες που προσφέρουν σε παιδιά. Δίνεται η δυνατότητα χρήσης του εμπορικού σήματος του Floortime Center ως περιγραφή των υπηρεσιών και ως πιστοποίηση που έχουν αποκτήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος πιστοποίησης.

Η εκπαίδευση για την πιστοποίηση αποτελείται από διήμερη πρακτική άσκηση και 6 υποβολές βίντεο που υποβάλλονται σε περίοδο 6 μηνών από τους συμμετέχοντες στον εκπαιδευτή.

Τι απαιτείται για την υποβολή αίτησης για πιστοποίηση:
• Να είστε πολύ καλός γνώστης της αγγλικής γλώσσας (ανάγνωση, ακουστική και ομιλία).
• Να έχετε εργαστεί με την ανάπτυξη των παιδιών. Αποδεκτή είναι και η εμπειρία εργασίας σε σχολείο, κλινική ή νοσοκομείο με παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες.
• Να έχετε παρακολουθήσει μια διήμερη Εκπαίδευση “The Greenspan Floortime Approach”, με εισηγητές τους εκπαιδευτές του Floortime Centre.
• Να έχετε μια λεπτομερή γνώση των 6 βασικών και 3 προχωρημένων ορόσημων.
• Με την αίτησή σας, να υποβάλετε στα αγγλικά ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την κλινική σας εμπειρία, που θα ληφθεί υπόψη για αυτή την εκπαίδευση. Μπορεί να ακολουθήσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον υπεύθυνο του Floortime Center για αυτή τη διαδικασία.


  
Τυπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 2 ημερών 
μέχρι 20 εκπαιδευόμενοι

Εκπαιδευτής:
Tim Bleecker
Director of The Floortime Center


Ημέρα 1
Παρουσιάστε μια επισκόπηση του μοντέλου The Learning Tree, την τελική έκδοση του μοντέλου DIR του Dr. Greenspan (Αναπτυξιακή, Ατομικές διαφορές, με βάση τη σχέση).
• Περιγράψτε πώς προσδιορίζει τη λειτουργική συναισθηματική ανάπτυξη ενός παιδιού χρησιμοποιώντας τη μεταφορά ενός δέντρου
• Εξηγήστε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των ικανοτήτων κοινωνικής, συναισθηματικής και ακαδημαϊκής σκέψης.

Διάλλειμα

Αναθεωρήστε τις τεχνικές Review Greenspan Floortime  και κατανοήστε τη σύνδεσή τους με τους στόχους σε κάθε αναπτυξιακό ορόσημο,
• Επικεντρωθείτε στο τι σημαίνει το «Ακολουθήστε αυτόν που δείχνει το δρόμο» (Follow the Lead), «Πρόκληση» (Challenge), «Επέκταση» (Expand) και «Αντίθετη Ρύθμιση» (Counter Regulate) στο Greenspan Floortime.

Μεσημεριανό

Κάντε μια ανασκόπηση στις τεχνικές Greenspan Floortime και κατανοήστε τη σύνδεσή τους με τους στόχους σε κάθε αναπτυξιακό ορόσημο.

Διάλλειμα

Ανάλυση βίντεο, προβληματισμοί, συζητήσεις και ερωτήσεις και απαντήσεις.Ημέρα 2
Ο διευθυντής του Floortime Center θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε 20λεπτες Greenspan Floortime συνεδριάσεις με ένα παιδί. Κατά τη διάρκεια κάθε μεμονωμένης εκπαίδευσης, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν τη συνεδρία από άλλο δωμάτιο μέσω βίντεο.

Μεσημεριανό

(ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ με βάση τον αριθμό των εκπαιδευομένων)
Συνέχιση της εκπαίδευσης των συμμετεχόντων σε 20λεπτες Greenspan Floortime συνεδριάσεις με ένα παιδί. Κατά τη διάρκεια κάθε μεμονωμένης εκπαίδευσης, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν τη συνεδρία από άλλο δωμάτιο μέσω βίντεο.

Διάλλειμα

Σκέψεις, συζητήσεις και ερωτήσεις και απαντήσεις.Υποβολή βίντεο και ανατροφοδότηση
Υποβολή 6 βίντεο τουλάχιστον 4 διαφορετικών παιδιών, μετά τη διεξαγωγή του Προγράμματος Πιστοποίησης. Κάθε βίντεο πρέπει να είναι 10 λεπτά με Greenspan Floortime τεχνικές που εφαρμόζει ο εκπαιδευόμενος με ένα παιδί.
Τα βίντεο θα εξεταστούν από τους υπεύθυνους του Floortime Center και θα παρασχεθούν ανατροφοδοτήσεις μέσω κλήσεων διάσκεψης και κλιπ ήχου.Δικαιώματα:
* Η εκπαίδευση αυτή δεν επιτρέπει στους πιστοποιημένους να εκπαιδεύουν τους γονείς ή τους θεραπευτές στη μέθοδο  The Greenspan Floortime Approach®. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποφοιτήσει από το Επίπεδο 3 για να εκπαιδεύσει άλλα άτομα.
* Η εκπαίδευση αυτή δεν επιτρέπει στους συμμετέχοντες ή στους πιστοποιημένους να εκπαιδεύσουν τους γονείς ή το θεραπευτή τη μέθοδο The Greenspan Floortime Approach® μέσω διαλέξεων ή με άλλα μέσα.
** Το εμπορικό σήμα Greenspan Floortime Approach® είναι ιδιοκτησία του Stanley Greenspan Inc. και η εξουσιοδότηση για χρήση του παρέχεται αποκλειστικά από τον Stanley Greenspan Inc.
** Το εμπορικό σήμα Floortime Center® ανήκει στο The Floortime Centre LLC. και το δικαίωμα χρήσης του παρέχεται αποκλειστικά από το The Floortime Centre LLC.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
📩 edu@diepistimoniko.gr
📞 +306986180630