Πού εφαρμόζεταιΔιαταραχές του αυτιστικού φάσματος, διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας, ΔΕΠ-Υ, σύνδρομο Down, εύθραυστο Χ

Σήμερα το DIR είναι γνωστό παγκόσμια και έχει αμείωτη διάδοση. Προσφέρει αναπτυξιολογική αξιολόγηση μέσω του μοντέλου «Δέντρο της Μάθησης» / The Learning Tree (Greenspan/DIR Model™), και παρέμβαση μέσω της μεθόδου The Greenspan Floortime Approach™, που έχει την καλύτερη ερευνητική τεκμηρίωση σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις για να υποστηρίξει την αποτελεσματικότητά του ως προς τα πυρηνικά ελλείμματα του αυτισμού: τις σχέσεις και την επικοινωνία.

Το Floortime ενδυναμώνει τη σκέψη, δεν είναι τόσο απλό όσο η παιγνιοθεραπεία. Το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο και δουλεύει με όλα τα στοιχεία DIR, με σκοπό να κατακτά το παιδί τα λειτουργικά συναισθηματικά στάδια, να εξελίσσει τις ατομικές ιδιαιτερότητες εγκεφαλικής επεξεργασίας, και να δημιουργεί σχέσεις που θα προωθούν τη μάθηση και την ανάπτυξή του, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του.

 «Έχουμε δουλέψει με παιδιά που είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό ή μη προσδιοριζόμενη ΔΑΔ από 18 ως 30 μηνών, και τώρα που μεγάλωσαν είναι πλήρως επικοινωνιακά (με προσαρμοστική χρήση σύνθετων προτάσεων), δημιουργικά, θερμά, τρυφερά και χαρούμενα» (S. Greenspan). Ο Greenspan επιμένει στην άμεση έναρξη παρέμβασης μόλις διαγνωσθεί ένα παιδί, διότι, όσο περισσότερο χρόνο το παιδί δεν επικοινωνεί, τόσο περισσότερο δυσκολεύονται οι γονείς να σχετισθούν μαζί του και τόσο περισσότερο το παιδί αποσύρεται. Η παρέμβαση πρέπει να μετατρέψει τις εμμονές σε αλληλεπίδραση για να οδηγηθούμε σε μίμηση και παιχνίδι.