Η ιστορία του FloortimeΣτη δεκαετία του 1980 ο Stanley Greenspan ανέπτυξε μια θεωρία, την οποία ονόμασε Developmental, Individual differences, Relationship based (DIR) model, που μέσα σε 10 χρόνια τον έκανε διάσημο. Σύμφωνα με την προσέγγισή του, τα αναπτυξιακά θεμέλια της σκέψης, των σχέσεων και της επικοινωνίας μπορούν να επηρεαστούν θετικά αν δουλέψουμε με τα συναισθήματα των παιδιών και τα αποτελέσματα των συναισθημάτων. Το μοντέλο είναι αναπτυξιακό (D), εξερευνά τις ατομικές διαφορές (I) και στηρίζεται στη μάθηση μέσα από τις σχέσεις (R). Το μοντέλο DIR θεωρεί ότι γλώσσα, γνώσεις, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μαθαίνονται μέσω σχέσεων, όπου συμβαίνουν ανταλλαγές που συναισθηματικά έχουν νόημα. Το 1998 δημοσιεύεται και η μέθοδος παρέμβασης βάσει αυτού του μοντέλου, η οποία ονομάστηκε Floortime. Ο Dr. Greenspan ανέπτυξε το Floortime για τις οικογένειες, για να τις βοηθήσει να στηρίξουν την ανάπτυξη του παιδιού. Το Floortime εφαρμόζεται στο σπίτι και στο κέντρο.