Τι θα μάθετε στο Floortime
  • Περιγραφή των Λειτουργικών Συναισθηματικών Αναπτυξιακών Σταδίων.
  • Πώς απαρτιώνονται οι διαφορετικές περιοχές εγκεφαλικής επεξεργασίας.
  • Γιατί η αλληλεπίδραση παιδιού-ενήλικα είναι εντελώς διαφορετική από την αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων.
  • Γιατί, αν αντιμετωπίσουμε μια προβληματική συμπεριφορά σαν σύμπτωμα, τότε θα εμφανιστεί στη θέση της μια άλλη προβληματική συμπεριφορά, εξ αιτίας των συναισθηματικών αναγκών του παιδιού.
  • Πώς επιτυγχάνουμε αμφίδρομη αλληλεπΊδραση στις συνεδρίες Floortime, ανάπτυξη της από κοινού προσοχής, της εμπλοκής και της επίλυσης προβλημάτων. Οι θεραπευτές βοηθούν το παιδί να συντηρεί την εστίαση της προσοχής του στο να εξελίξει την αλληλεπίδραση και τη λογική, αφηρημένη σκέψη.
  • Με την μέθοδο Greenspan Floortime Approach™, θα μάθουμε να κάνουμε αξιολόγηση (The Learning Tree) και να σχεδιάζουμε την παρέμβαση.
  • Θα ακούσουμε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε 3 είδη παρεμβάσεων στο σπίτι: 1) Floortime, 2) ημιδομημένη επίλυση προβλημάτων και 3) δραστηριότητες: κινητικές, αισθητηριακές, αντιληπτικές-κινητικές, οπτικοχωρικές.
  • Θα σχολιάσουμε την εφαρμογή του προγράμματος σε 3 πλαίσια: Σπίτι, Σχολείο, Θεραπείες. Θα συζητήσουμε πώς το DIR μπορεί να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον. Θα συζητήσουμε πώς γράφουμε μετρήσιμους εξατομικευμένους στόχους.
  • Θα δούμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα με play dates (ραντεβού για παιχνίδι).