Προχωρημένη Εκπαίδευση Floortime


~περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων~


Εισηγητής: Tim Bleecker, συνιδρυτής του Floortime Center


Η προχωρημένη εκπαίδευση θα είναι ένα ολοήμερο εντατικό σεμινάριο που θα επικεντρωθεί κυρίως στην αξιολόγηση και την παρέμβαση σε διάφορους τύπους προφίλ παιδιών.

Το σεμινάριο αυτό θα υπερβεί τη βασική θεωρία του Floortime και όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και παρέμβασης. Ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη προχωρημένη εκπαίδευση είναι ίδιος με τον τρόπο που ο Δρ. Greenspan εκπαίδευσε ειδικούς σε όλο τον κόσμο.

Ο κύριος στόχος αυτής της προχωρημένης εκπαίδευσης είναι να μεταδοθεί στους συμμετέχοντες η κλινική μέθοδος που χρησιμοποιούσε ο Δρ. Greenspan για την αξιολόγηση και τη θεραπεία παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Αυτή η προχωρημένη εκπαίδευση θα περιλαμβάνει:
- ανασκόπηση του "Δέντρου της Μάθησης" ("The Learning Tree") και πώς σχετίζεται με πιο σύνθετες περιπτώσεις
- ανάλυση πολλαπλών περιπτώσεων βίντεο που δείχνουν πώς λειτουργεί η διαδικασία αξιολόγησης
- ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης για πολλαπλή διάγνωση
- παρουσιάσεις βίντεο από συμμετέχοντες της εκπαίδευσης με κλινικά περιστατικά τους. Θα πραγματοποιηθεί  μια αξιολόγηση με τη βοήθεια του εισηγητή και θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης για κάθε περίπτωση
- ανασκόπηση και συζήτηση


* Για τη συμμετοχή στην προχωρημένη εκπαίδευση είναι απαραίτητη η συμμετοχή στο διήμερη Εκπαίδευση “The Greenspan Floortime Approach”.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
📩 edu@diepistimoniko.gr
📞 +306986180630